Om frågor, samt lite lästips

Vår speltestkampanj fortsätter och de revolutionära strömningarna har alltmer kastats in i rampljuset. Ji Li, berättelsens tonåriga yuxia, har ställts inför en till synes omöjlig situation: hon kan inte både vara lojal gentemot sin familj och jiangong, familjeöverhuvud, Ileisabit, samtidigt som hon är hjälte för de fattigaste daglönare som försöker organisera sig i ett arbetargille.

Våra rollpersoner tvingas konfrontera de motstridiga åsikter de håller. För att tränga in i dem prövar vi de nya reglerna kring Relationer, som låter en ställa en av sex bestämda frågor till en annan spelare:

  • Hur värderar du … ?

  • Vad lockar din rollperson?

  • Varför håller du fast vid [en Sanning], trots … ?

  • Vad skulle få din rollperson att uttala en Lögn?

  • Vad känner din rollperson inför min rollperson i denna scen?

  • Vad eller vem fruktar din rollperson just nu?

Vilka frågor som ska tillåtas är en svår fråga och någonting som ständigt omarbetas. Detta är ett spännande arbete, då de tvingar oss att fundera över vad spelet egentligen handlar om. Vilka frågor kommer att driva berättelsen mot kval i trosfrågor? Den som spelat Den yttersta domen och har förslag på vilka frågor som kan tänkas vara intressanta får gärna väga in.

Den luttrade känner igen dessa regler från Apocalypse World, därifrån deras form är lånade. Bland reglerna är detta de som ännu arbetas igenom och vi får se om de håller måttet; ännu har vi inte hunnit använda dem nog mycket för att utvärdera.

Lästips

Ett spel är inte bara regler, utan också fiktion. Den andra renässansen är djupt påverkad av vår samtid, kanske mer av sakprosa och artiklar än av fiktioner. Tre länkar från denna vecka:

Tidskriften Jacobin skärskådar New Atheism-rörelsens syn på islam och dess samband till kriget mot terrorismen. Kan gärna läsas parallellt med rapporten om CIA:s omfattande tortyr i nämnda krig, som Obama inte tänker åtala någon för.

Haaretz rapporterar att den palestinske Fatah-ministern Zaid Abu Ein i veckan dog vid en demonstration mot en olaglig israelisk bosättning på den ockuperade Västbanken. Palestinska källor hävdar att israeliska ordningsmakten misshandlade honom. IDF hävdar att han drabbades av en hjärtattack.

Lämna ett svar