Om det nya året

Att det nya året skulle börja på 1 januari, mitt i den mörkaste vinter, är på inget sätt självklart. Den islamiska hijrakalenderns månader förskjuts lite varje år och muharram, den första månaden, har infallit under vår, sommar, höst och vinter. Men det är också en personlig fråga: när känner man själv att det nya året inleds? Inom föreningslivet påbörjas det efter årsmötet, i februari eller mars. Eftersom jag arbetar i skolan börjar mitt mentala år i augusti med det nya läsåret.

Om någon frågade mig om rollspelsåret, skulle jag dock tvärsäkert säga att det inleds vid påsk. Sedan några år tillbaka har min årsrytm varit samma: åka till GothCon med ett färskt äventyr till Den yttersta domen och samla på mig massvis av inspiration och idéer, för att sedan fara hem till norr för att under våren, sommaren och hösten skriva. Framemot betygstider hamnar skrivandet ofta i andra hand, för att tvärväckas till liv av det stressade arbetet att färdigställa ett nytt äventyr till nästa års GothCon.

Så ser även året ut att bli. Till årets GothCon hade jag med mig äventyret Belägringen av Betlehem, som handlar om det republikanska kuppförsöket mot Betlehems kyrkoaristokrati och familjen Sitara som spelar avgörande roller för dess lösning. Ett spelpass spelades, där kyrkan berövades sin politiska makt, efter det att Broder-kapten Rahul förhandlat fram en kompromiss och av församlingen blivit upphöjd till ny ayatollah.

Belägringen av Betlehem gav bra berättelse, men mina farhågor om att spelpasset skulle bli väl långt besannades. Efter att ha analyserat har jag landat i slutsatsen att berättelsen behöver få vara lite långsammare. Därför är min nuvarande tanke att inte korta ner scenariot för att få det till ett tajt femtimmarsäventyr, utan istället utvidga omgivningen för att kunna släppa det som en kort introduktionskampanj om 2-3 spelmöten till Den yttersta domen. När detta omarbete är gjort, kommer jag att efterlysa speltestare.

Att be om speltest, ja. Tanken har grott runt sedan i höstas, då jag skrev färdigt det första utkastet av reglerna. En grupp har hunnit testa reglerna och det jag har hört har låtit mig rätta till brister i reglerna för att skapa kampanjer, i syfte att göra det snabbare och mer lättfattligt. När dessa och andra brister har rättats till, kommer jag börjar lysa ut speltest. Den som är intresserad kan ju höra av sig redan nu.

Som nämndes ovan färdigställdes ett första utkast av reglerna i höstas, komplett med spelexempel. Det innebär att det stora arbetet som kvarstår är att nedteckna spelvärldskapitlen. Hur detta ska göras på ett sätt som ger en klar och djup bild, samtidigt som det är inspirerande och underlättar spel har jag brottats med sedan hösten, men under GothCon har jag fått diskutera frågan med flera invigda och har därifrån tagit med mig goda idéer.

I början av kalenderåret skrev jag i ett inlägg på rollspel.nu att mitt mål för året är att färdigställa ett första textmanus för Den yttersta domen i år. Då var det lite hoppfullt menat. Men såhär i början av det nya rollspelsåret, då jag kommit hem från GothCon sprängfull av inspiration, upprepar jag vad jag skrev i den tråden: i år händer det.

Lämna ett svar