Glupska rubriker och Lotuskuben i cylinder 2

Noggranna planeringar och avgränsningar räcker inte för att kontrollera den kreativa hjärnan; åtminstone min bestämmer sig alltid för en egen väg då den släpps fri. Det är arbetet med att skriva Apokryfa som har satt igång tankarna. I processen att skriva rubriken om den Kapakätna svällde texten och sprängde snabbt de ramar jag hade planerat. Likt zonen själv lade den glupskt under sig detaljer och konflikter avsedda för andra platser på Apokryfa och blev som en följd bättre och mer central än vad jag hade tänkt mig.

Detta svällande innebar att allt som skulle skrivas om de republikanska konspiratörerna på Apokryfa blev tvunget att flyttas till en egen rubrik. Denna var förvisso redan planerad, men fick nu ett mer utarbetat stoff. Jag visste redan att denna konspiration var centrerad kring Kalifatets ambassad, men när jag skulle placera denna ambassad vecklade sig bosättningen runt den ut sig, likt en blomma med lager på lager av blad. Här, en första version av Lotuskuben, staden kring den andra hamnen:

Den republikanska konspirationen i Lotuskuben

I den mån man kan finna ett centrum för de republikanska konspiratörerna är det i Skepparnas distrikt, den enda delen av den klaustrofobiskt överbebyggda Lotuskuben där det finns luft och låga hus. I Skepparnas distrikt samsas handelsflottornas och bankkartellernas gilleshus med ambassader och besökande ädlingars våningar, och för att garantera goda förbindelser med dessa grupper står de under Kurians direkta beskydd. Kurians hängivna slav-legionärer skyddar dessa besökare från att antastas av alla de sekter som kräver att de kastas ut.

Lotuskuben har fått sitt namn av dess märkliga arkitektur. Bosättningen ligger i den yttre kortänden av cylinder 2 och ligger därmed kring den andra hamnen: varje person, maskin eller vara som äntrar cylinder 2 gör det längs tågrälsarna som löper nedför sluttningen vid cylinderns kant och till centralstationen som är i Lotuskubens hjärta, vid sluttningens fot. På bägge sidor om dessa tågrälsar tornar byggnaderna upp sig, utbyggda allt eftersom människor har behövt plats att bo. I varje gränd där det finns plats är skjul uppförda i fyra våningar och husen binds samman av överhängande broar, varpå stressade svarthandlare schackrar för att komma över det nyinkomna smuggelgodset.

Lotuskuben är en labyrintisk bosättning, vari man kan finna en frihet från balianismen. Just till detta syndens näste dras emellertid hängivna balianister och dessa ordnar utkämpar ett ständigt krig mot den organiserade brottsligheten för kontroll över kvarteren.

Bestäm en grupp från Skepparnas distrikt som ska vara med i er berättelse: en ambassad, ett skeppargille, eller ett adelshus från ett fjärran rike.
Bestäm vad brottssyndikaten tillhandahåller: tänkande maskiner, genterapi, kapak till otroende, sekulär konst och musik, alkohol, mat, religiös frihet, dekadens.

Efter detta följer en närmare beskrivning av den republikanska konspirationens deltagare, mål och förhållande till Kurian och brottssyndikaten. När dessa ord vällde fram, insåg jag ju också vad Apokryfa saknade i sin planering: icke-religiösa element, för de troende att jämföra sig mot -och självklart finns dessa inte bara i form av ambassadörer: smugglingen och den svarta marknaden därikring ökar när Kurian som beivrar smugglingen tvingas ta stöd av republikanerna som hatar deras handelsmonopol, för att rädda Apokryfa.

Lämna ett svar