Bakgrundshistoria genom namntabeller

Den yttersta domen utspelar sig år 515 efter Domen, eller i Nådens år 2700. Sedan våra dagar har Jorden drabbats av Själapesten, mänskligheten har spridit sig över solsystemet, Mars har terraformerats och rymdhissar och stationer har konstruerats i dussintal. Mäktiga imperium har fallit och nya har uppkommit.

Denna bakgrundshistoria är inte viktig för spelets ”nu” och därför presenteras världen in medias res. Den antyds dock på olika sätt. Ett sådant sätt är genom namntabeller, vilket jag har pillat med den sista veckan. Såhär ser namntabellen för ”De jovianska församlingarna” ut, vilket innefattar befolkningen på stationen Apokryfa samt de sex församlingarna på Jupiters månar Europa, Ganymedes och Callisto:

  Förnamn, feminint Förnamn, maskulint Förnamn, neutralt Efternamn
Ess

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Page

Riddare

Drottning

Kung

Aparajita

Diomeda

Elimsha

Fijowna

Hera

Indrani

Isabella

Klowi

Mchumba

Narelle

Sharlotte

Talia

Uduru

Xiulan

Adonis

Chitundu

Emmanuel

Guo

Ífen

Jimmu

Jiahao

Jon-Paulus

Lakhlan

Mattitayos

Okot

Pelagios

Resul

Xinyi

An

Baraka

Chao

Dumisani

Imani

Israel

Kanti

Lokeśvara

Min

Nishat

Noa

Rajli

Yazhu

Balian

Agamemnon

al-Balian

al-Hajj

Amita

Europa

Feng

Hamiscora

Khaldun

Ninocris

Ramadan

Shen

Straton

Welld’er

Yang

Den som vill kan nog bilda sig en hyfsad uppfattning om varifrån kolonisatörerna kom, utifrån detta. Därför skriver jag ett dussin namntabeller eller så, från solsystemets alla hörn, varav många inte får någon berättelseplats i boken, för att ge ett intryck över mänsklighetens komposition.

Lämna ett svar