De sju budorden

Även om vi alla håller på med rollspel spelar vi på olika sätt. Varje spel har sin egen spelstil och även om de har mycket gemensamt är inga två spel helt likadana. Man kan inte spela Drakar och Demoner och Dungeons & Dragons med samma spelstil. Polaris och Fiasco är vitt skilda spel, även om de brukar klumpas samman som narrativism. Inte ens Vampire och Werewolf har samma spelstil. Lägg därtill att varje spelgrupp har sina egna traditioner, så står vi inför svårigheter när vi ska förklara ett spel för någon.

Ofta säger vi något i stil med ”det är som [spel], förutom …” eller ”tänk dig [film],  fast …”. När vi sitter med våra spelgrupper hemma eller på ett konvent kan vi samtala kring frågan på ett insatt sätt. Vi vet eller kan ta reda på vilka tidigare spel vi har spelat och prata kring ett spel tills vi vet hur vi alla förstår. Men i en skriven text? Då kan man inte skriva ”det är som [spel], fast …” Jag måste kunna uttrycka vad just Den yttersta domen är för att kunna visa läsare hur de förväntas ta sig an speletDärför finns De sju budorden, vilka är de sju övergripande principer som övriga regler utgår ifrån.

För ett par år sedan satt några av oss från Nordnordost och diskuterade Den yttersta domens (dåvarande) elva budord, i detta podcastavsnitt. Jag har länge tänkt följa upp det avsnittet. Under processen att skriva ner reglerna och strukturera en regelbok, blev det påtagligt att de elva budorden spretade. Vissa var allmänt hållna, medan andra pratade om specifika mekaniker. Det höll inte. Vad var egentligen syftet med budorden? Vad skulle de ge spelarna? Varför har jag känt mig tvungen att uppmana spelarna att söka Konflikter?

Denna omskrivningsprocessen, som var behjälpt av bl.a. the Big Model och Vincent Bakers teoriarbete, rättade till brister i mekanik och utmynnade i spelets nuvarande sju budord. Den som undrar över resonemangen kan gärna fråga, så ska jag försöka förklara så gott jag kan. De sju budorden, citerade från speltexten, är:

De sju budorden

I Guds, den barmhärtiges, den nåderikes namn.

Dessa sju principer vägleder er i att spela Den yttersta domen. Eftersom alla andra regler härleds från dessa orubbliga lagar, skall de finnas på era läppar under spelets gång, såväl när ni skapar er kampanj som när ni spelar den.

0) Du skall ta reda på vad paradiset är värt.

Er berättelse handlar om människor vars mänskliga storheter och brister, drömmar och småsinthet, driver dem till att förändra sin omvärld. Somliga drömmer om en bättre värld för varje människa, medan andra bara vågar drömma om en bättre värld för sig själv eller sina närmaste.

När era rollpersoner försöker göra verklighet av dessa drömmar kommer de ideal som de håller för Sanningar i vägen för vad som behöver göras. I slitningen mellan drömmen och det som är rätt uppstår de personliga kval och inre konflikter, varom detta spel handlar. Hur era rollpersoners löser dessa konflikter visar vad de värderar och vilka medel de kräver för att uppnå sina ändamål; ni visar till vilket pris paradiset kommer.

1) Du skall spela ärligt.

Berättelsen är det som sker här och nu i scenen. Det finns ingen berättelse förutom den som ni har spelat. Spelledaren har ingen planerad handling hen leder spelarna genom och varje Konflikt kan ändra berättelsens gång. Vär ärlig mot din rollperson och gör och säg i varje scen det som känns naturligt och som hens Sanningar och Mål kräver. Gör verklighet av dina drömmar och driv dina medspelare till svåra val. Låt din rollperson ta kommando över berättelsen och leda den dit hen vill.

2) Du skall spela djärvt och lämna dig sårbar.

När din rollperson gör riskabla eller dumdristiga handlingar, förlitar sig på fel person, visar sin rygg åt en förrädare eller bär den sanna trons flamma in i ett mörker, hamnar hen i faror som tvingar henne att göra svåra val. Genom dessa val lär ni er vem hen är. Kasta din rollperson eller dina biroller in i svåra eller farliga situationer utan att skydda dem. När du tvekar, välj det djärva och intressanta alternativet. Visa dig sårbar och lämna blottor som andra kan använda mot dig. Våga som spelare att känna med figurerna och bli berörd av deras berättelse.

3) Du skall icke anstränga dig.

Var inte extraordinär i handlingar eller beskrivningar. Var ordinär. Lagom. Säg det som faller dig naturligt, agera såsom din rollpersons karaktär kräver och låt berättelsens inneboende logik bestämma vad som ska ske härnäst. Ingen annan tänker och associerar som du gör och det som ter sig uppenbart för dig kommer att te sig oväntat för andra.

4) Du skall respektera och lita på dina medspelare.

I dina beskrivningar, i din rollpersons handlingar och i dina handlingar som spelare ska du vara lyhörd gentemot dina medspelare. Respektera listan över förbjudna ämnen ni har upprättat samt om en annan spelare inte tycker om det du gör. Om någon blivit starkt berörd av något som skett i berättelsen avbryter du spelmötet för att prata med, koka te åt och/eller krama om vederbörande tills dess att hen känner sig bättre. Lita på att de andra spelarna kommer handla likadant gentemot dig.

5) Du skall uppmuntra och bygga vidare på de andras idéer.

Ni bygger gemensamt en berättelse större än vad någon av er hade kunnat skapa själv. Acceptera och bygg vidare på de andra spelarnas förslag. Säg ”Ja och…”, ”Ja men…” eller ”Ja om…”, hellre än att säga ”Nej”. Gör andras förslag till dina genom att bygga vidare på dem. När en biroll introduceras, knyt din rollperson till den. När ett nytt berättelsespår dyker upp, visa hur din figur förhåller sig till det.

6) Du skall icke hava hemligheter.

Allt spel sker inför allas åsyn och inga hemligheter finns mellan er som spelare. Den enda information du får undanhålla dina medspelare är vilka kort du har på hand. Omfamna att du vet mer än din rollperson: välj att anförtro dig åt tjänaren du vet är en förrädare och drick ur den förgiftade bägaren. Sådana misstag blottlägger bristerna hos din rollperson och därmed det mänskliga i hens karaktär. Låna de andra spelarnas rollformulär och lär dig alla deras svagheter och blottor. Fråga spelledaren om birollernas drömmar och personligheter.

1 kommentar

Lämna ett svar