Ett färdigt Apokryfa

Att uppnå ett delmål är alltid förlösande. Man slappnar av och ser tillbaka på det utförda arbetet med häpnad: har jag verkligen gjort detta? Den känslan vilar jag i idag, då det första utkastet av kapitlet som beskriver rymdstationen Apokryfa och de berättelser vi kan spela där är färdgit. Detta kapitel har varit vårens stora projekt – en första titt från detta kapitel lades upp i slutet av januari – och på strax över 11000 ord i skrivande stund blir det bokens överlägset längsta kapitel; en mindre kampanjmodul i sig. Tack vare speltest och den fantastiska textkritik jag har fått under skrivprocessen, har texten därtill blivit bra.

Utgångspunkterna för kapitlet har varit att platsen ska ha en låg tröskel för att börja spela på och att texten ska vara fullproppad med fantasieggande koncept. Hur uppnår man en sån sak, utan att det blir vare sig substanslöst eller svårgenomträngligt? Valet av just Apokryfa kom av det. De Sex profeternas kyrka omfamnar alla som erkänner balianismens kärntro – de sex profeterna och det nollte budordets förbud mot tänkande maskiner – men lämnar till varje församling att bygga sina egna trossatser utifrån detta korpus. Därtill är stationen kyrkostatens kärna, dit all glans och smuts kring Jupiter dras.

Alla konflikter som finns i kyrkostaten visar sig på Apokryfa och så är också kapitlet upplagt. Däri presenteras fem oroshärdar på Apokryfa, som är förhållandevis fristående från varandra. Texten presenterar de konflikter som finns på dessa platser, dess framstående fraktionerna med namngivna figurer, samt konflikternas bakomliggande orsaker. När en spelgrupp skapar en kampanj väljer den en av dessa oroshärdar och spelar fram en lösning på konflikten. Texten ger platsen i stora drag samt frågor om platsen, som gruppen gemensamt besvarar för att fylla i detaljerna och göra den till sin egen.

I slutet av kapitlet ges förslag på berättelser man kan spela på Apokryfa, som man gärna kan använda som korta pitchar till sin spelgrupp. Utan sammanhanget kan det vara svårt att greppa detaljerna, men de kanske kan ge en känsla av platsen, i alla fall:

Berättelser att spela på Apokryfa, med specifika frågor

  • Slavarnas väckelse i Sukhavati. Ta reda på hur denna ohållbara situation ska lösas. Rollpersonerna bör gärna finnas både i Amidas vagga och bland den fria befolkningen. Kommer slavarnas väckelse att uppnå sina mål, eller kommer den att slås ner? Vem kommer att styra över Sukhavati framöver? Kommer det nollte budordet att lättas på? Vad kommer att bli av Kardinal Otienu och imam Juno Manout?
  • Den Kapakätna i Apeldalen. Lös belägringen och ta reda på Apokryfazonens framtid. Hur kommer belägringen att lösas? Kommer den Kapakätna att få fortgå med sin uppenbarelse? Vad sker med de ordnar som har tagit ställning för den? Är verkligen en Zon på väg att födas på Apokryfa? Hur reagerar Apokryfas befolkning om embryot till en levande Zon skadas?
  • Den republikanska konspirationen i Lotuskuben. Ta reda på vem som kommer att kontrollera Lotuskuben och den republikanska konspirationens framtida öde. Rollpersonerna kan tillhöra antingen syndikaten och ordnarna som strider på gatorna eller de mäktigare fraktionerna som intrigerar i bakgrunden. Vem kommer att kontrollera Lotuskuben? Vad kommer av det utlovade korståget? Kommer Kurian att svika republikanerna eller balianisterna? Kan det skapas fred
  • Tempeldistriktet. Dyk ner i Tempeldistriktets intriger och ambitioner. Låt gärna Seminariet vara ett nav i berättelsen; rollpersonerna kan gärna undervisa eller studera där. Skapa några rivaliserande sekter och ta reda på dessas framtid. Vilka sekter kommer att stiga och vilka kommer att falla? Vilka illasinnade rykten kommer att visa sig vara falska? Är kontakter och intrigerande mäktigare än en stark tro? Vad kommer att ske med de som sätter ambitionen före det Sanna?
  • Barnens stad. Avgör stadens framtida öde. Spela personer på stadens insida eller utsida och deras kamp för att antingen rädda eller förinta staden. Vad kommer av hotet om ett nytt korståg? Kommer Barnens stad att fortsätta leva som den gör? Vilka sekter kommer att härska i staden? Kommer staden att förrådas inifrån? Kommer Matriarkerna lägga sig i konflikten?
  • Kurians röst. Rollpersonerna är Kurians utsända, på en valfri plats på Apokryfa. De är officiellt journalister eller granskare åt en radio- eller tidningsredaktion lojal till Kurian. Alla vet dock att de i själva verket fungerar som en sorts inkvisition eller revision, som kan ställa vem som helst mot väggen. Bestäm vilka personer, sekter eller fenomen som de huvudsakligen undersöker. Vilka hemligheter kommer rollpersonerna att röja? Vad rapporterar rollpersonerna till sina mästare? Vilka befallningar kommer de att vägra utföra? Korrumperar makten alla, eller finns de som kan stå emot? 

Vilken berättelse skulle du vilja spela? Nå, att ett första utkast är färdigt betyder ju inte att texten är färdig. Nu ska den få vila en stund innan den återigen skickas för textkritik; den ska slipas till, göras tydligare och förbättras, men dess huvudsakliga form är tydlig. Nu ska annat arbetas på: kapitlet om balianismen, kanske? Eller kanske jag börjar rodda kring illustrationer?

1 kommentar

Lämna ett svar