Om tro och religion, och dess påverkan på design

Under semesterns andra hälft har jag arbetat med att färdigställa ett första utkast av det sista längre kapitlet till regelboken: kapitlet om balianismen. Som med tidigare flufftexter har det riktigt svåra inte varit innehållet, utan formen på texten: hur gör jag detta spelvänligt, utan att banalisera stoffet? Portalstycket ser just nu ut såhär:

I detta kapitel ges en fördjupning av balianismen som trossystem och religion. Först förklaras balianismens kärnfrågor och några tolkningar av dessa. Därefter beskrivs profeten Balians person och debatten om profetens kön. Sist beskrivs hur olika sekter tolkar de föregående fem profeternas läror, med exempel på Sanningar.

När jag ska hisspitcha Den yttersta domen brukar jag säga någonting om att det är ett science fiction-spel om tro och religion. Att betona att tro och religion är olika saker – att tron är ens personliga övertygelse och religionen är det sociala sammanhanget vari denna övertygelse uttrycks och formas – är knappast djuplodande, men det har vikt för spelskapandet.

Den yttersta domen uttrycks denna uppdelning genom reglernas struktur: varje rollperson besitter en Sanning som uttrycker deras religiösa tro. Denna kommer, som alla Sanningar, att utmanas, då den finns i ett socialt sammanhang: antingen ställer församlingen krav som gör att rollpersonen inte kan hänga kvar vid dess tankar, eller så drivs rollpersonen att utföra handlingar som går tvärs emot dennes tro av sociala omständigheter. Eller: om rollpersonen hänger fast vid sin övertygelse, kommer den att radikaliseras.

Spänningen mellan ens övertygelse och omgivning är inbyggd i mekaniken: en Sanning har endast regelmässig effekt när den får rollpersonen att agera djärvt eller lämna sig sårbar. Vad som är djärvt och sårbart avgörs emellertid av sociala omständigheter: huruvida det är djärvt att fördöma kapaken beror på om ens omgivning består av muslimer eller balianister.

Reglerna ser till att den personliga övertygelsen kommer att skava mot sociala omständigheter. Därför måste ett kapitel om balianismen innehålla två saker: konkret fakta om kosmologi, trossatser och synen på profeterna. För att detta ska översättas till faktiskt spel måste det dock också innehålla information om olika sekter, konflikter, skilda tolkningar och Sanningar som spelare kan använda sig av.

Att finna en balans häremellan är svår och att hitta en form som lyfter fram bägge delar av denna dialektik – tron och religionen – är svårt. Likväl måste det ske. Balianismen behöver vara mer än ett trossystem; den behöver även vara en social verklighet – en religion. Hur framställer man det? Jag tror mig ha funnit en bra form; mer om det nästa gång.

Lämna ett svar