Att göra det enkelt att göra Sanningar

Det långa projektet, Balianism-kapitlet, har blivit färdigt i en ny variant. Det är än så länge lite väl långt, men att minska textmassa är ett senare arbete. Jag lämnar det kapitlet för tillfället och tittar så på de andra punkterna som jag har kvar att arbeta med.

Ett långvarigt arbete har varit att göra spelet begripligt för folk som kommer från utanför story now-traditionen. En av de svåra punkterna har varit Sanningar, som ju är centrala för spelet. Sanningar är rollpersonernas viktigaste övertygelser, sociala positioner och karaktärsdrag. Att hjälpa nya spelare att skapa bra Sanningar har varit knepigt (kanske för att jag har gjort det knepigt) men efter en arbetsdag tror jag mig ha funnit ett sätt att göra det enkelt.

I korthet, fungerar det såhär: när man skapar en kampanj väljer gruppen först en berättelseplats, som man ska spela på. Därefter presenterar man och diskuterar denna plats, samt besvarar frågor om platsen för att göra den till sin egen. Sedan skapar man rollpersoner.

När man då skapar en Sanning väljer man en av nedanstående drivkrafter och kombinerar det med ett element från spelvärlden, som man har tyckt varit intressant under diskussionerna: en person, en organisation, en religion, ett trossats eller annan företeelse i fiktionen. Drivkraften berättar hur rollpersonen förhåller sig till detta element. Drivkrafterna är dygder, synder, psykologiska behov eller sociala positioner, som kommer att hjälpa en att gestalta rollpersonen.

Drivkraft
Frälsning Lust Medmänsklig-het Vrede Underkastelse
Ödmjukhet Heder Högmod Maktlystnad Måttfullhet
Girighet Kontrollbehov Avund Kompromiss-vilja Fruktan
Gemenskaps-törst Begär Hat Rättskänsla Tillit
Sökande Tvivel Beroende Nyfikenhet Upprättelse
Makt Hämndbegär Privilegier Självdestruktiv-itet Ambition
Hopp Kärlek Tapperhet Klokhet Ärelystnad

Till exempel kan man skapa en rollperson till en kampanj i Kerakat såhär:

  • Religiös Sanning: Sökande + islam = Mystiker
  • Relationell Sanning: Tillit + Rollperson X = Förtrogen till X
  • Gemensam Sanning: Nyfikenhet + Zon = Kapakforskare
  • Frivillig: Lusta + biroll = Älskare till Parvis

Det finns mer diskuterat om hur man skapar bra Sanningar av olika slag, men denna grund tror jag kommer att göra Sanningsskapandet mer lättillgängligt. Det är en otrolig känsla när man når ett genombrott och – tror jag – knäcker en nöt som gäckat en i flera år. Jag hör gärna tankar om detta.

Lämna ett svar