Vill du spela »Mellan Skylla och Charybdis«?

Under hösten har jag arbetat med att uppdatera, speltesta och färdigställa ytterligare ett äventyr för allmänt släpp. Mellan Skylla och Charybdis är ett äventyr menat att spela 4–5 timmar och är skrivet för 4 spelare och en spelledare, men det går att spela spelledarlöst om man bara är fyra deltagare. Det är ett kortare och rakare äventyr är Söndrade vi falla och passar väl för att testa på Den yttersta domen.

Jastiss Hamiscoras, fångad mellan Skylla och Charybdis

Berättelsen utspelar sig på Charybdis, en urgröpt asteroid i Huvudbältet som huserar 17 000 själar. Den kretsar kring ett nyvalt familjeöverhuvud, en jiangong,[监工] vid namn Jastiss Hamiscora och hur hen ska hantera de förväntningar som nu ställs på hen. Jastiss’ föregångare, den nu avlidne Xiaohan, har lovat brett till många och gjort andra upprörda och nu kommer alla till Jastiss för att kräva ut vad de anser att familjen Hamiscora är dem skyldiga. Xiaohans löften har satt Charybdis i gungning, när religiösa och sociala konflikter kommer till ytan.

Familjen Hamiscora har nämligen sedan många år sponsrat den balianistiska församlingen på Charybdis och denna förväntar sig nu att få fördjupat stöd. Detta stöd kommer emellertid att ge mer makt åt de familjelösa daglönare som utgör väckelsens kärna, vilket kan komma att skaka om Charybdis’ hela samhälle. Dels vinner daglönarna genom församlingen ett större mod att kräva bättre ersättning och trygghet ifrån de familjer som anställer dem, dels förespråkar balianismen att alla tänkande maskiner ska förstöras.

Vilken av dessa utvecklingar som skrämmer de andra familjerna mest är svår att säga och de kräver därför att Jastiss tar Hamiscoras hand från balianisterna. För att genomdriva sina krav sänder de kronprinsen från den rivaliserande familjen bin Kasada, som dessutom söker utkräva vedergällning för den skada som de hävdar att Xiaohan har åsamkat dem. Någon kompromiss med väckelsen är de knappast intresserade av.

I centrum för dessa skeenden finner vi fyra personer, vars handlingar under några dagar kommer att forma Charybdis framtid och avgöra huruvida balianismens planta finner ro att gro eller mejas ner.

Speltest och textkritik sökes

Äventyret är skrivet och speltestat och befinner sig nu i stadiet där det ska läsas korrektur, illustreras och layoutas. Under denna tid då vi färdigställer äventyret för släpp är jag intresserad av att få utomståendes ögon på det.

Om du är intresserad av att spela eller läsa äventyret får du hemskt gärna kontakta mig på gnomvid [at] denytterstadomen.se, så skickar jag över texten.

1. 监工

Lämna ett svar