Om Den yttersta domen

Vad kommer du att göra, för att skapa ett paradis på jorden?
Den yttersta domen är ett dramarollspel om tro och religion, som utspelar sig i nådens år 2700. I denna tid vänder många ryggen åt vetenskapen och istället förlitar sig på de himmelska visioner som kapaken, det heliga möglet, framkallar. Andra kämpar helhjärtat för att störta dessa maskinbrännares regimer. Alla kämpar de för drömmen om ett land av mjölk och honung.

Spelets regler ställer rollpersonerna inför frågan: vad tror du verkligen på och vad kommer du göra för dina övertygelser?

Du som själv vill spela kan nu skaffa äventyret Söndrade vi falla.

Den andra renässansen, vår skådeplats

Det är 1244 år sedan Muhammed ledde de första muslimerna till Medina och 2700 år sedan Isa ibn Maryam föddes i Galiléen. Det är även 414 år sedan Domen, de grymma månader då Luna hängde blodröd på himlen medan Själapesten svepte över Jorden och fem av sju dog för sin egen hand. I kolonierna såg man detta som ett straff för mänsklighetens hybris och förbjöd, i enlighet med profeten
Balians bud, tänkande maskiner och genmanipulation. Just de teknologier som möjliggör livet i kolonierna förklarar balianisterna strida mot Guds vilja.

Mot denna teknikfientlighet reses emellertid kunskapens banér av det väldiga Kalifatet på Jorden, som bevarat och utvecklat forntidens kunskap och kultur. Mellan Jordens muslimer och koloniernas balianister råder en djup fiendskap. Detta har främst sin grund i att Kalifatet har förbjudit någon att skörda kapaken, det kopparmögel som har uppstått på Jorden i Domens sviterna och som balianisterna håller som heligt, då det låter envar transcendera denna värld. Såväl islams som Balians hus är dock splittrade och det är kaos under alla himlar.

Denna brytningens tid kallas för den andra renässansen och i Den yttersta domen spelar ni berättelser om några av de människor som lever i denna tid. Ni spelar profeter och konvertiter, smugglare och aristokrater, ordensriddare och slavar, mystiker och revolutionärer. Ni kommer att berätta om deras drömmar och vedermödor och ta reda på vad de är villiga att göra för att skapa sitt paradis på jorden, sitt land som flödar av mjölk och honung.

När idealen ska bli kött – Den yttersta domens system

Spelets berättelser kretsar kring rollpersonerna och deras karaktärer, då spelets regler fokuserar på hur rollpersonernas ideal, relationer och karaktärsdrag driver dem att agera – samt hur de förändras av sina erfarenheter. I Den yttersta domen spelar man därmed personliga och dramatiska berättelser.

Detta skapas framför allt av Rollpersonernas fyra Sanningar. Dessa är de övertygelser och relationer som främst formar en rollpersons identitet och världsåskådning. Sanningarna driver dem att försöka påverka världen och främja sina ambitioner.

Rollpersonerna kan dra kraft av sina Sanningar i Konflikter med omvärlden, men Sanningar begränsar emellertid också rollpersonerna och ger upphov till inre konflikter, eftersom en rollpersons olika övertygelser ibland är oförenliga.

Under berättelsens gång kommer varje rollperson att behöva navigera de krav som hens Sanningar ställer, väga sina övertygelser mot varandra och välja vilka hen överger och vilka hen kämpar för. Detta representeras genom att varje Sanning har en Lögn, en handling som går emot dess innebörd. Om rollpersonen utför denna handling förlorar hen den tillhörande Sanningen, eftersom det betyder att rollpersonen har övergivit eller svikit sin övertygelse.

Ni kommer att spela draman, vari rollpersonerna agerar för att förändra världen utifrån sina föreställningar. Sanningar, Lögner och spelets andra Tekniker gör att scenerna kan snabbt bli laddade när inre eller yttre konflikter kommer till ytan. Då träder spelets regler in: en rollpersons kval kan leda till att hen väljer att Uttala en lögn och en laddad situation kan lösas genom en ​Konflikt. Dessa och spelets övriga Tekniker gör att varje scen får oåterkalleliga konsekvenser.

Den yttersta domen anknyter till samberättar- och Story Now-traditionerna i sin design. I avsnitt 36 av Nordnordost pratade Joel med Wilhelm om de sex budorden – de principer som hela spelet bygger på. I avsnitt 80 diskuterar vi speldesignen utifrån Söndrade vi falla.

»Du skall icke skapa en maskin i en människas avbild. Du skall icke skapa en människa i en maskins avbild. (…) De som förvrängt människan och omstöpt henne i sin fantasis avbild är vämjeliga i Guds ögon (…) Herre, låte din Dom svepa över dem.«

Det nollte budordet, ur profeten Balians Vittnesmål.