Krönika: Den kapakätna i Apeldalen

Detta är krönikan från vår speltestkampanj hösten 2017-våren 2018. Kampanjen utspelar sig på rymdstationen Apokryfa, i omlopp kring Jupiters måne Europa. Där, i Apeldalen, har den Kapakätna framträtt, den vars kroppar är täckt av den levande kapaken. Somliga ser den som den sjunde profeten, andra som ett hot mot stationens överlevnad.

Vi var tre spelare och spelledare som spelade denna kampanj. Våra rollpersoner rörde sig i Nya Galileen, bosättningen innan Apeldalen, där Kurians trupper belägrar dem. Kommer Apeldalen att dräpas av Kurian? Kommer den Kapakätnas omfamning att utsträckas även till Nya Galileen? Läs och följ: