Pressmeddelande: »Söndrade vi falla« – ett nytt dramarollspel från Rojo förlag

Luleå, 2021-08-22. I våras har Rojo förlag publicerat rollspelsboken Söndrade vi falla; varmed man spelar Aghustinatet Romas yttersta dagar, som innehåller ett komplett scenario, med rollpersoner, system och instruktioner för att spela en dramatisk berättelse om tro och hopp över 1-3 spelmöten.

Söndrade vi falla är som rollspelsbok ganska unik i att den utgår från fem noggrant skrivna rollpersoner och bygger en komplex, laddad situation utifrån just deras övertygelser och inbördes konflikter, säger spelskaparen Joel Monsen Nordström. Det garanterar att spelgrupper kommer att få en dramatisk och tillfredsställande berättelse. Särskilt roligt tycker jag är att många läsare har berömt hur väl boken förmedlar hur man går till väga för att spela dramafokuserat rollspel.

Spelet är en slags religiöst betonad science fiction, som handlar om de kval som uppstår när idealen ska övervinna verkligheten. Söndrade vi falla utspelar sig i nådens år 2700 och gruppen spelar ledarskiktet i det belägrade Aghustinatet Roma under detta rikes yttersta dagar. Deras profet har dött och det är blott tre dagar kvar tills det fientliga Kalifatets belägringshär återupptar sitt anfall. Innan dess behöver rollpersonerna avgöra vem av dem, om någon, som ska efterträda profeten och om de troende ska kämpa emot, kapitulera eller omfamna döden.

Ett spel om rollpersonernas övertygelser

– De fem rollpersonerna och deras tro är vad hela scenariot kretsar omkring, säger spelskaparen Joel Monsen Nordström. Var och en har fyra Sanningar, som representerar deras viktigaste övertygelser och relationer och som vägleder deras handlingar. Dessa begränsar deras handlingsutrymme, men fungerar också som styrkekällor för rollpersonerna.

Det tarokbaserade regelsystemet fokuserar dessa rollpersonernas övertygelser och ser till att berättelsens utveckling styrs av rollpersonernas val och handlingar. Rollpersonerna väljer själva om de vill överge sina Sanningar, i sin jakt efter att uppnå sina respektive mål.

– Spelets drama uppstår ju ur de svårigheter som dessa övertygelser skapar, säger Joel Monsen Nordström. Ska man svika eller kompromissa med sina viktigaste övertygelser, för att man tror attdetta kommer att hjälpa en att leda sina trossyskons mot en bättre framtid, eller ska man hålla fast vid sina övertygelser även om de leder en till nederlag eller döden?

Aghustinatets slutliga öde avgörs av rollpersonernas handlingar, då scenariot inte har en bestämd intrig. Det finns en fast ramhandling och en startsituation, men även om det är nästintill säkert att Aghustinatet faller är det rollpersonernas handlingar som bestämmer under vilka omständigheter detta i sådana fall sker.

– Att spela Söndrade vi falla kretsar kring att få reda på om rollpersonerna är villiga att överge eller kompromissa med sina övertygelser, för att uppnå sina mål. Varje figur har sina egna skäl till att vilja hålla fast vid sina föreställningar och möjliga anledningar att överge dem. Eftersom det valet lämnas till spelarna blir varje omgång annorlunda än den föregående, säger Joel Monsen Nordström.

En konkret och elegant bok

Söndrade vi falla tillhandahåller en berättelse med bestämda rollpersoner som 5-6 spelare kan spela över 1-3 spelmöten, samt spelets regelsystem. Detta scenario är den första produkt som släpps till rollspelet Den yttersta domen, vilket har varit en uppskattad del av den svenska indiescenen under många år. Genom instruktioner, råd och konkreta hjälpmedel tydliggörs på ett lättfattligt sätt hur man spelar den här sortens dramafokuserade spel. Spelledaren finner i boken biroller, scenförslag, samt konkreta instruktioner, råd och andra hjälpmedel som hjälper hen att strukturera, levandegöra och fördjupa berättelsen.

Själva boken Söndrade vi falla är en elegant sak på 107 sidor. Den är i storpocket med skyddsomslag och med smakfulla bläckillustrationer med färgdetaljer av Ronja Melin.

– Genom den här avskalade stilen lyckas Ronja väl gestalta slitningen mellan att leva i en ganska krass och hopplös verklighet och att känna att man står med ena foten i världen bortom denna, vilket är ett av scenariots centrala teman, säger Joel Monsen Nordström.

Söndrade vi falla finns att köpa i en rad spelbutiker och går även att beställa direkt från spelets hemsida denytterstadomen.se, eller att köpa i PDF på Drivethrurpg.com.

Om Rojo förlag

Rojo förlag är baserat i Luleå och består av Ronja Melin och Joel Monsen Nordström. Söndrade vi falla är deras första publicerade produkt.

Kontakt:

Joel Monsen Nordström, spelskapare.

gnomvid@gmail.com

Lämna ett svar